DMJOP

Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) is een meerjaren onderhoudsplan dat ook verbetermaatregelen bevat ten aanzien van duurzaamheid. De duurzaamheid is vooralsnog alleen gericht op energiezuinigheid en binnenmilieu (thermisch comfort en luchtkwaliteit).

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Het moment van opstellen of actualiseren van het MJOP leent zich uitstekend om duurzame verbetermaatregelen te overwegen en te integreren. Het is ook de moeite waard hiervoor een extra inspanning te verrichten, omdat een DMJOP de VvE grote voordelen biedt:

  • Verlaging van de totale exploitatielasten;
  • Waardeverbetering en verhoging van de huisvestingskwaliteit van het gebouw;
  • Realisatie van een prettiger woonklimaat;
  • Verlenging van de levensduur van het gebouw;
  • Imago- of identiteitsverbetering van de VvE.

In het DMJOP worden verbetermaatregelen en financiële onderbouwing van de verschillende scenario’s omschreven. MINERVA heeft een aantal verrassende voorbeeld scenario’s, waaruit blijkt dat duurzame maatregelen daadwerkelijk tot een positieve financiële business case leiden. Het effect van slimme investeringen aan de hand van een DMJOP levert uw VvE (op termijn) groene cijfers op de balans op.