DMJOP

Wat is een DMJOP?

Met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) worden alle verwachte kosten voor (groot) onderhoud van het gebouw in kaart gebracht. Het is ook mogelijk om een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) op te laten stellen. Dit plan bevat ook verbetermaatregelen ten aanzien van duurzaamheid. De duurzaamheid is vooralsnog alleen gericht op energiezuinigheid en binnenmilieu. Hierbij kan gedacht worden aan thermisch comfort en luchtkwaliteit. Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
In een DMJOP wordt een bredere afweging gemaakt, bijvoorbeeld per gebouwelement of installatie dat hoort bij een bepaald gebouw. De technische levensduur, het vervangingsmoment en de investering worden als eerste bekeken. Daarna worden ook de onderhoudskosten en exploitatiekosten in kaart gebracht. Op deze manier kunnen er duurzame alternatieven in overweging worden genomen die een hoger rendement hebben en lagere energiekosten.

Waarom is het belangrijk?

Duurzaamheid en energiebesparing vragen krijgen steeds meer aandacht. Om die reden zullen deze onderwerpen prominenter naar voren komen in het landelijk beleid en wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld de energielabel C-plicht voor kantoren in werking getreden. Ook het gesloten Klimaatakkoord laat zien dat er veranderingen komen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voor u als gebouweigenaar is het daarom belangrijk om uzelf af te vragen: welke investeringen kan ik de komende jaren doen om energiebesparing te realiseren?

De voordelen van een DMJOP

Het moment van opstellen of actualiseren van het MJOP leent zich uitstekend om duurzame verbetermaatregelen te overwegen en te integreren. Het is ook de moeite waard om hiervoor een extra inspanning te verrichten, omdat een DMJOP de VvE grote voordelen biedt:

  • Verlaging van de totale exploitatielasten
  • Waardeverbetering en verhoging van de huisvestingskwaliteit van het gebouw
  • Realisatie van een prettiger woonklimaat
  • Verlenging van de levensduur van het gebouw
  • Imago- of identiteitsverbetering van de VvE

In het DMJOP worden verbetermaatregelen en financiële onderbouwing van de verschillende scenario’s omschreven. Minerva heeft een aantal verrassende voorbeeld scenario’s, waaruit blijkt dat maatregelen gericht op duurzaamheid daadwerkelijk tot een positieve financiële business case leiden. Het effect van slimme investeringen aan de hand van een DMJOP levert uw VvE (op termijn) groene cijfers op de balans op.

Minerva Vastgoedbeheer: onze werkwijze

Bij Minerva willen we niet alleen uw financiële en technische administratie op orde hebben. Omdat we houden van proactiviteit zetten we graag een stapje extra. Daarom breiden we het MJOP graag uit naar een DMJOP en kijken we naar duurzame alternatieven. We zetten ons in om een hoog rendement te behalen voor uw complex met lage (energie)kosten. U kunt daarbij altijd rekenen op een persoonlijke benadering, ofwel een vast aanspreekpunt die 24/7 bereikbaar is voor vragen en problemen. Snel reageren is in dat geval geen uitzondering maar een gewoonte. Maak alvast digitaal kennis met het Minerva team.
Benieuwd welke duurzame alternatieven we voor u kunnen realiseren? Voor vragen, meer informatie of een prijsindicatie kunt u gerust contact met ons opnemen. Bellen is natuurlijk ook mogelijk op 020 331 45 31.