Technisch beheer VvE

Ook zonder vast contract kunt u incidenteel een technisch beheerder inschakelen

Technisch beheer VvE vormt een belangrijk onderdeel van het totale VvE beheer van een gebouw of complex. Technisch inzicht en een duidelijke planning is hiervoor essentieel. Minerva heeft de juiste kennis in huis en kan hierbij de juiste ondersteuning bieden. Technisch vastgoedbeheer bestaat uit verschillende diensten, waarbij het bestuur kan rekenen op één vaste aanspreekpersoon van Minerva. Het uitvoeren van de werkzaamheden gebeurt altijd in goed overleg met de VvE. Laat daarom het technisch VvE beheer met een gerust hart over aan Minerva.

Neem contact op

Technisch beheer VvE diensten

 • Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) / Conditiemetingen;
 • Voorbereiding, begeleiding en controle van geplande (groot-)onderhoudsprojecten;
 • Advies over bouwkundige en technische zaken.

Deze diensten kunnen door verschillende partijen uitgevoerd worden. De partijen worden geselecteerd op basis van de eisen en wensen van de VvE.

MJOP en conditiemetingen

Voor het opstellen van een MJOP neemt onze technisch vastgoedbeheerder de staat van het gebouw op en maakt een beschrijving voor het uit te voeren grootonderhoud. Hierin geven wij de prioriteiten aan voor de uitvoering. In overleg met de technische commissie en/of het bestuur maken wij een budgettering ten behoeve van het plan. Het MJOP presenteren we tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Indien gewenst kunnen wij twee keer per jaar een periodieke opname van het gebouw maken om onderhoudsgebreken en bouwkundige of technische mankementen op te nemen. Hiervoor voeren we een zogenaamde conditiemeting uit. Op die manier blijft het MJOP actueel.

Voorbereiding, begeleiding en controle van geplande (groot-)onderhoudsprojecten

Een MJOP geeft inzicht in datgene wat onderhoud nodig heeft, maar niet op welke wijze het onderhoud uitgevoerd dient te worden. Denk aan de keuze van materialen en de werkwijze. Onze technische specialisten kunnen voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden een werkomschrijving maken, offertes aanvragen en u een prijsvergelijking aanbieden. In overleg met het bestuur en/of de technische commissie maken wij een vergaderstuk voor de algemene ledenvergadering (ALV). Wij kunnen dit voorstel desgewenst tijdens de ALV toelichten.
Wij verzorgen de opdrachtverlening, informatieverstrekking aan de bewoners, (operationele) begeleiding en controle van de uitvoering. Ook dragen we zorg voor de oplevering. Tevens kunnen leden van de vereniging tijdens de uitvoering bij onze technisch manager vastgoed terecht met vragen.

Technisch beheer VvE: alle werkzaamheden op een rij

 • Opstellen van een advies na inspectie (onderhoudsplan). Dit omvat de werkzaamheden die bedoeld zijn om het gebouw in stand te houden, op het oorspronkelijke uitrustingsniveau (instandhoudingsonderhoud) in een bepaald uitvoeringsjaar van het MJOP;
 • Opstellen of laten opstellen van een technische omschrijving van de werkzaamheden;
 • Adviseren over en het selecteren van leveranciers, en aanvragen van offertes;
 • Begeleiden van eventuele schouwen met leveranciers;
 • Beoordelen van de offertes en opstellen van een gunningsadvies voor het bestuur;
 • Uitonderhandelen van de offertes;
 • Mondeling toelichten van de offertes en het advies (indien nodig);
 • Verstrekken van de opdracht voor het onderhoudsproject namens de VvE;
 • Informeren van de betrokken bewoners;
 • Voeren van directie over het uit te voeren werk;
 • Toezicht houden op werkzaamheden door controles en steekproeven;
 • Beoordelen van meer- en minderwerk;
 • Controleren van de (termijn)facturen;
 • Begeleiden van de oplevering namens de VvE;
 • Begeleiden van de afhandeling van gebreken die binnen drie maanden na oplevering worden geconstateerd.

Advies over bouwkundige en technische zaken

Als er bouwkundige vraagstukken of problemen zijn die niet in het MJOP zijn meegenomen, dan kunnen wij u ook van dienst zijn met bijvoorbeeld:

 • Begeleiding van werkzaamheden die niet vallen onder instandhoudingsonderhoud, zoals bedoeld in het MJOP. Denk aan aanpassingen en verbeteringen van het gebouw;
 • Advies over bouwkundige en/of technische problemen of wijzigingen;
 • Advies over energiebesparende maatregelen en duurzaamheid;
 • Adviseren van individuele eigenaren en het VvE bestuur bij wijzigingen in een woning. NB: voor zover dat zaken betreft die de VvE aangaan (bijvoorbeeld: verbouwingsaanvragen).

Binnen ons technisch vastgoed management valt ook de jaarlijkse evaluatie van de afgesloten onderhoudscontracten (liften, hydrofoor, garagedeur, etc.). Daarnaast overleggen we de prestaties met het bestuur, waarbij we ook de logboeken van de installaties nalopen.

Indien gewenst verzorgen wij bij technisch VvE beheer ook de bouwkundige ondersteuning bij juridische procedures. Op verzoek van het bestuur of de ALV maken wij vergaderstukken over specifieke onderwerpen zoals zonne-energie of veiligheid.

Technisch beheer VvE kosten

Wij zijn in staat om scherpe tarieven en uitstekende voorwaarden met betrekking tot technisch beheer VvE aan te bieden. Dat is mogelijk door goede afspraken met gerenommeerde leveranciers en specialisten. Meer informatie vindt u op onze kostenpagina. Wilt u weten wat technisch vastgoed beheer voor u kost? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan. Zo heeft u de totale en gemiddelde kosten per appartement snel inzichtelijk.

Een goede technisch manager vastgoed vindt u bij Minerva

Bent u op zoek naar een (nieuwe) technisch beheerder voor uw VvE? Minerva ondersteunt u graag bij uw technisch beheer vastgoed. Daarbij kunt u altijd rekenen op een proactieve en persoonlijke aanpak van onze technisch beheerder. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan direct een offerte aan voor technisch beheer en onderhoud. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Liever direct contact? Bel ons gerust voor vragen of meer informatie over technisch VvE beheer op 020 331 45 31.