Administratief beheer

Wij nemen uw zaken uit handen

Het besturen van een VvE is een tijdrovende klus die specifieke kennis vraagt. Vaak is dergelijke kennis niet voldoende binnen de VvE aanwezig, waardoor veel VvE’s zich laten bijstaan door een professionele beheerder. MINERVA neemt veel van de dagelijkse taken van het bestuur uit handen. MINERVA zorgt ervoor dat alle besluiten van de vergadering van eigenaars (ALV) op de juiste manier worden genomen en uitgevoerd. Wij zijn geen bestuurslid, maar nemen u veel zaken uit handen en vertalen de besluiten in (door het bestuur geaccordeerde) acties.

Elektronisch archief, inzichtelijk voor alle leden

Bij MINERVA worden alle documenten gescand en elektronisch opgeslagen. Als relatie van MINERVA krijgt u toegang tot uw eigen digitale VvE website met daarin interessante functionaliteiten. Alle belangrijke documenten zijn centraal toegankelijk en bij een bestuurswissel is het niet nodig om stoffige ordners over te dragen.

Het administratief beheer bestaat onder meer uit de volgende zaken:

  • Organiseren van de jaarlijkse vergadering van eigenaars;
  • Verzenden agenda voor de vergadering;
  • Tekenen presentielijst en vaststellen quorum;
  • Opmaken en verzenden notulen vergadering van eigenaars;
  • Secretariële ondersteuning bestuur en VvE (postadres, verzorgen correspondentie);
  • Elektronisch doorzoekbaar archief;
  • Belangrijkste stukken via de VvE website beschikbaar;
  • Geavanceerde VvE website met uitgebreide communicatie- en naslagmogelijkheden;
  • Advisering van het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken.

Indien u meer informatie en/of een prijsindicatie over deze dienst van MINERVA wilt ontvangen, kunt u hier contact met ons opnemen of stuur een e-mail naar info@minerva-vgb.nl / of bel 020 – 331 45 31.