Vereniging van eigenaars (VvE)

WAT IS VVE?

Als u een appartement koopt, koopt u (juridisch gezien) het appartementsrecht. Dit geeft u het recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte van het gebouw. Daarnaast wordt u mede-eigenaar van het hele gebouw, waarvan uw appartement deel uitmaakt. U heeft het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes van het gehele gebouw. Hiermee draagt u als mede-eigenaar gedeelde verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het gebouw. Bovendien bent u verplicht bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Door het betalen van een periodieke servicebijdrage, kan de VvE de rekeningen betalen die kosten van het gemeenschappelijke betreffen (verzekeringen, onderhoud, reparaties en beheer). Daarnaast wordt een deel van deze servicebijdrage gereserveerd voor toekomstig groot-onderhoud.

 

De wetgever heeft vastgelegd dat alle eigenaren binnen een complex automatisch lid worden van een Vereniging van Eigenaars. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar en wordt overgedragen bij de verkoop van uw appartement.